Rozdział 2. Garść podstaw

Zawarte w tym rozdziale receptury mieszczą się gdzieś pomiędzy sposobami na rozwiązywanie problemów a samouczkami. Tak, służą one do rozwiązywania najpopularniejszych problemów, ale w punktach „Rozwiązanie” prezentujemy standardowe techniki i idiomy stosowane w większości procedur R — również w kodzie omawianym w tej książce. Jeżeli dopiero rozpoczynasz przygodę z R, zalecamy zapoznanie się z niniejszym rozdziałem, dzięki czemu zaznajomisz się z tymi idiomami.

2.1. Wyświetlanie interesujących nas danych na ekranie

Problem

Chcesz wyświetlić wartość zmiennej albo wyrażenia.

Rozwiązanie

Jeżeli w wierszu polecenia wpiszesz nazwę zmiennej lub wyrażenia, zostanie wyświetlona jej lub jego wartość. Za pomocą funkcji cat możesz ...

Get Język R now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.