O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

jQuery Mobile

Book Description

Dzięki tej książce poznasz możliwości jQuery Mobile i przekonasz się, że tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne nie musi być trudne. Dowiesz się, jak przygotować strukturę st...

Table of Contents

 1. jQuery Mobile
 2. Przedmowa
  1. Wprowadzenie
   1. Jaki jest zakres tej książki?
   2. Co Czytelnik powinien wiedzieć?
  2. Konwencje stosowane w książce
  3. Wykorzystanie przykładowego kodu
  4. Podziękowania
 3. 1. Poznajemy jQuery Mobile
  1. Ogólny opis biblioteki jQuery Mobile
  2. Jak działa jQuery Mobile?
  3. Tworzymy pierwszą aplikację jQuery Mobile
   1. Jak to działa: niestandardowy selektor jqmData()
 4. 2. Struktura aplikacji i sposoby nawigacji
  1. Strony
   1. Strony wewnętrzne
   2. Strony zewnętrzne
    1. Przesłanianie asynchronicznego pobierania stron
   3. Jak to działa? Inicjalizacja stron w jQuery Mobile
   4. Zdarzenia związane z ukrywaniem i wyświetlaniem stron
    1. Jak to działa? Inicjalizacja stron w jQuery Mobile
  2. Okna dialogowe
  3. Nawigacja i historia
  4. Przejścia
   1. Jak to działa? Animacje w aplikacjach jQuery Mobile
 5. 3. Elementy stron
  1. Jak to działa? Wtyczki i widżety jQuery
  2. Listy
   1. Proste listy
    1. Listy złożone z przycisków
    2. Separatory list
   2. Zaawansowane listy
    1. Listy zagnieżdżone
    2. Listy złożone z przycisków dzielonych
    3. Miniaturki i ikony
    4. Baloniki liczników
   3. Jak to działa? Aktualizowanie list
  3. Paski narzędzi
   1. Paski nawigacji
   2. Pozycjonowanie nagłówka i stopki
  4. Przyciski
   1. Grupowanie przycisków
   2. Ikony przycisków
    1. Ikony użytkownika
  5. Elementy formularzy
   1. Dostęp do elementów formularzy za pomocą JavaScript
   2. Pola wyboru i przełączniki
    1. Metody
   3. Przełączniki dwustanowe
    1. Metody
   4. Pola i obszary tekstowe
    1. Metody
   5. Pola wyszukiwania
    1. Metody
   6. Menu select
    1. Menu select bazujące na stylu użytkownika
    2. Metody
   7. Suwaki
    1. Metody
  6. Siatki układu dokumentu
 6. 4. Motywy w jQuery Mobile
  1. Motywy i próbki
   1. Jak to działa? Personalizacja próbek
   2. Motywy list
 7. 5. API jQuery Mobile
  1. Metody biblioteki jQuery Mobile
   1. changePage
   2. pageLoading
   3. silentScroll
   4. addResolutionBreakpoints
  2. Zdarzenia
   1. Zdarzenia związane z dotykiem
    1. Jak to działa? Wykorzystanie zdarzeń przeciągania do inicjowania animowanych przejść pomiędzy stronami
   2. Zdarzenia inicjalizacji
   3. Zdarzenia związane z ukrywaniem i wyświetlaniem stron
   4. Zdarzenia związane z przewijaniem dokumentu
   5. Zdarzenia związane ze zmianą orientacji urządzenia
  3. API responsywnego układu dokumentu
   1. Selektory CSS
    1. Klasy obsługi rozmiaru ekranu
    2. Zdarzenia związane ze zmianą orientacji urządzenia
    3. Zapytania o treści multimedialne
  4. Konfigurowanie biblioteki jQuery Mobile
   1. Dostępne opcje
   2. Modyfikowanie opcji za pomocą zdarzenia mobileinit
   3. Jak to działa? Przestrzenie nazw atrybutów data-
 8. 6. jQuery Mobile w akcji
  1. Strony aplikacji
  2. Inicjalizacja aplikacji
   1. Metoda initMainPage
    1. Jak to działa? Przekazywanie danych pomiędzy stronami jQuery Mobile
    2. Dostęp do API Twittera
   2. Metoda initSettings
   3. Metoda initDetailPage
   4. Okno dialogowe do wyświetlania komunikatów o błędach
  3. jqmTweet — pierwsza odsłona
  4. Ulepszanie interfejsu użytkownika
   1. Usprawnienia CSS
   2. Usprawnienia interakcji
  5. Podejście ogólne
 9. A. O autorze
 10. Indeks
 11. Kolofon
 12. Copyright