O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Przepaść między najlepszymi praktykami inżynierii oprogramowania a codzienną pracą w tej dziedzinie jest ogromna — prawdopodobnie nie ma ona sobie równych w żadnej innej dyscyplinie technicznej. Narzędzie pozwalające upowszechniać dobre praktyki byłoby bardzo cenne.

Fred Brooks

Głównym celem tej książki jest zmniejszenie luki między codzienną praktyką programowania a wiedzą ekspertów ze środowisk branżowych i akademickich. Do jej napisania skłoniło mnie spostrzeżenie, że bardzo wiele metod programowania o ogromnych, nieznanych wcześniej możliwościach przez lata dostępnych jest jedynie czytelnikom artykułów publikowanych w czasopismach akademickich i specjalistycznych.

Choć na polu najbardziej zaawansowanych technik budowy oprogramowania poczyniono ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required