Rozdział 10. Kwantowe wyszukiwanie

W rozdziale 6. widzieliśmy, jak amplifikacja amplitudy (AA) zmienia różnice w fazach wewnątrz rejestru w wykrywalne zmiany w wartościach modułu. Przypomnij sobie, że kiedy wprowadzaliśmy AA, założyliśmy, że w aplikacji znajdzie się podprogram umożliwiający odwracanie fazy wybranego stanu rejestru QPU o 180°. W charakterze prostego przykładu użyliśmy obwodu flip jako zastępnika, który zwyczajnie zmieniał fazę pojedynczej, znanej wartości rejestru o 180°. W tym rozdziale przyjrzymy się szczegółowo kilku niebanalnym technikom zmiany fazy wybranych stanów kwantowych na przeciwną.

Kwantowe wyszukiwanie (QS) to szczególna technika modyfikacji podprogramu flip — taka, że AA pozwala niezawodnie odczytać z rejestru ...

Get Komputer kwantowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.