O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie

Podstawy

Nie trzeba nikogo przekonywać, że współczesny twórca nie podejmuje pracy nad żadnym projektem, nie mając jakiejś strategii tworzenia kopii zapasowej swojej pracy. Jako że dane są ulotne i łatwo je stracić — na przykład wskutek błędnego kodu lub katastrofalnej awarii dysku — rozsądnie jest archiwizować całą robotę na bieżąco.

W projektach operujących na kodzie programowym lub innych tekstach strategia składowania na ogół obejmuje kontrolowanie wersji, czyli śledzenie kolejnych wydań i zarządzanie nimi. Każdy wykonawca może tworzyć po kilka wersji dziennie, a nieustannie narastający zbiór tekstów pełni funkcje archiwalne, sprawozdawcze, komunikacyjne oraz służy jako narzędzie pracy zespołowej i administrowania tworzonym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required