O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Instalowanie Gita

W czasie pisania tych słów Git (przypuszczalnie) nie jest domyślnie instalowany w żadnej z dystrybucji GNU/Linux ani w żadnym innym systemie operacyjnym. Zanim więc go użyjesz, musisz go zainstalować. Etapy instalowania Gita zależą w dużym stopniu od dostawcy i wersji Twojego systemu operacyjnego. W tym rozdziale opisano, jak zainstalować Gita w systemach Linux i Microsoft Windows oraz w środowisku Cygwin.

Zastosowanie binarnych dystrybucji Linuksa

Wielu dostawców Linuksa dostarcza prekompilowane pakiety binarne w celu łatwego instalowania nowych aplikacji, narzędzi i udogodnień. Każdy pakiet określa swoje zależności, a zarządca pakietu dystrybucyjnego zazwyczaj instaluje to, co niezbędne, i pożądany pakiet w jednym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required