O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Na dobry początek

Git zarządza zmianą. Z tego względu ma wiele wspólnego z innymi systemami kontroli wersji. Wiele koncepcji: pojęcie zatwierdzenia, dziennika (rejestru) zmian, archiwum (repozytorium), przedstawia się tak samo. Podobnie wygląda też w narzędziach tego typu przebieg działań. Git jednak oferuje też sporo nowości. Pojęcia i rutynowe działania z innych systemów kontroli wersji mogą w Gicie wyglądać inaczej lub mogą nie mieć żadnego zastosowania. Mimo to, niezależnie od Twoich przyzwyczajeń i doświadczeń, ta książka wyjaśnia zasady działania Gita i uczy biegłości.

Polecenie git

Git jest łatwy w użyciu. Wystarczy napisać git. Uruchomiony bez argumentów, Git wyprowadza wykaz opcji i najpopularniejszych podpoleceń.

$ git git [--version] ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required