O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Podstawowe koncepcje Gita

Pojęcia podstawowe

W poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy typowe zastosowanie Gita, co prawdopodobnie rozwiązało tylko worek z pytaniami. Czy Git przechowuje cały plik przy każdym zatwierdzeniu? Do czego służy katalog .git? Dlaczego identyfikator zatwierdzenia przypomina jakiś bełkot? Czy mam go sobie zapisywać?

Jeśli używałeś jakiegoś innego systemu kontroli wersji, jak SVN lub CVS, to być może polecenia w poprzednim rozdziale wyglądały znajomo. Rzeczywiście, Git służy do tego samego i zawiera wszystkie operacje, których oczekujesz od nowoczesnego systemu kontroli wersji. Git jednak różni się od innych tego typu systemów w pewien zasadniczy i zaskakujący sposób.

W tym rozdziale zastanowimy się, dlaczego i ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required