O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Zarządzanie plikami a indeks

Kiedy o Twój projekt troszczy się system VCS, pracujesz nad plikami w roboczym katalogu i zatwierdzasz zmiany w swoim archiwum, powierzając je opiece systemu. Git działa podobnie, lecz wstawia dodatkową warstwę — indeks — między katalog roboczy a archiwum, żeby wystawiać (ang. stage) w niej, tzn. gromadzić zmiany. Zarządzając kodem w Gicie, redagujesz go w swoim katalogu roboczym, gromadzisz zmiany w indeksie i zatwierdzasz to, co się zgromadziło w indeksie w postaci jednego zbioru zmian.

Możesz traktować indeks Gita jako zbiór planowanych lub przyszłych modyfikacji. Dodajesz, usuwasz, przemieszczasz lub wielokrotnie redagujesz pliki aż do wieńczącego te zabiegi zatwierdzenia, które odzwierciedla nagromadzone ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required