O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Odgałęzienia

Odgałęzienie (gałąź, ang. branch) stanowi podstawowy środek tworzenia oddzielnej linii rozwojowej w przedsięwzięciu programistycznym. Odgałęzienie tworzy odnogę umożliwiającą odejście od pewnego zwartego stanu pierwotnego i prowadzenie prac w wielu kierunkach jednocześnie w celu uzyskania różnych wersji projektu. Niejednokrotnie zdarza się, że jedno odgałęzienie łączy się z innymi odgałęzieniami, co prowadzi do scalenia efektów indywidualnych, odrębnych zabiegów.

Git umożliwia tworzenie w archiwum wielu odgałęzień, a więc i wielu różnych linii rozwojowych. System rozgałęziania w Gicie jest prosty i nieskomplikowany. Co więcej, Git ma pierwszorzędne środki dokonywania połączeń. W rezultacie większość użytkowników Gita rutynowo ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required