O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Skrytka stash i rejestr odniesień reflog

Skrytka

Czy czułeś się kiedyś nadmiernie obciążony podczas swoich codziennych zajęć, kiedy to ciągłe przerwy, żądania usunięcia błędów i życzenia ze strony współpracowników lub kierownictwa uniemożliwiały robienie tego, co naprawdę chciałeś: wykonywanie rzeczywistej pracy? Jeśli tak, to skrytkę (ang. stash) obmyślono po to, aby Ci pomóc!

Skrytka stanowi mechanizm ogarniania Twojej pracy na bieżąco, umożliwiający jej przechowanie i powrót do niej w późniejszych, sprzyjających okolicznościach. Jasne, że możesz to zrobić już teraz, wykorzystując istniejącą gałąź i gitowe mechanizmy zatwierdzania, lecz skrytka jest mechanizmem szybkim i wygodnym, umożliwiającym kompletne i staranne przechowanie Twojego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required