O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Archiwa zdalne

Dotychczas pracowałeś prawie wyłącznie w obrębie jednego, lokalnego archiwum. Pora zająć się najbardziej wychwalanymi, rozproszonymi cechami Gita i opanować zasady współpracy z innymi budowniczymi za pośrednictwem archiwów dzielonych.

Praca z wieloma, w tym zdalnymi archiwami wzbogaca dialekt Gita o kilka nowych terminów.

Klon (ang. clone) jest kopią archiwum. Klon zawiera wszystkie obiekty oryginału, wskutek czego każdy klon jest niezależnym i autonomicznym archiwum i prawdziwym, symetrycznym partnerem oryginału. Klon umożliwia każdemu budowniczemu wykonywanie pracy lokalnie i niezależnie, w sposób wolny od centralizacji, odpytywania lub nakładania blokad. To właśnie klonowanie sprawia, że Git łatwo się skaluje i umożliwia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required