O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Zarządzanie archiwum

W tym rozdziale opisano, jak upubliczniać archiwa Gita, i przedstawiono dwa podejścia do zarządzania archiwami i ich publikowania w celu pracy zespołowej. Jedno podejście polega na scentralizowaniu archiwum, w drugim archiwum jest rozproszone. Każde rozwiązanie ma swoje zalety, natomiast które z nich jest odpowiednie dla Ciebie i Twojego projektu, zależy od Twoich wymagań i zasad.

Niezależnie jednak od tego, które z podejść wybierzesz, Git realizuje rozproszony model rozwojowy. Na przykład, nawet gdyby Twój zespół scentralizował archiwum, to i tak każdy ze współpracowników będzie miał kompletną, prywatną jego kopię i będzie mógł pracować na własną rękę. Praca jest rozproszona, jednak podlega koordynacji za pośrednictwem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required