O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Zastosowanie Gita do archiwów systemu Subversion

Niewykluczone, że w miarę jak coraz bardziej komfortowo czujesz się z Gitem, coraz trudniej jest Ci pracować bez tak poręcznego narzędzia. Czasami jednak będziesz musiał obejść się bez Gita, jeśli — załóżmy — przyjdzie Ci pracować z zespołem, w którym opieka nad kodem źródłowym jest sprawowana w innym VCS-ie. (W wielu otwartych projektach jest na przykład popularny system SVN). Na szczęście twórcy Gita zadbali o liczne włączki służące do importowania wersji kodu źródłowego z innych systemów i uspójniania ich z nimi.

W tym rozdziale przedstawiono, jak używać Gita, gdy reszta Twojego zespołu stosuje system SVN[137]. Rozdział dostarcza również wskazówek na okoliczność, gdyby większość Twoich ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required