O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Działania zaawansowane

Użycie polecenia git filter-branch

Polecenie git filter-branch stanowi ogólny mechanizm przetwarzania gałęzi, który umożliwia dowolne redagowanie zatwierdzeń gałęzi z użyciem specjalizowanych poleceń, działających na różnych obiektach w obrębie archiwum. Niektóre filtry działają na zatwierdzeniach, inne na obiektach drzew i strukturach katalogowych, a jeszcze inne umożliwiają działania na środowisku.

Czy ta użyteczność nie wzbudza poczucia niepewności?

W porządku.

Jak możesz podejrzewać, wielkie możliwości pociągają za sobą wielką odpowiedzialność[145]. Siła i przeznaczenie polecenia filter-branch jest również źródłem moich przestróg: potencjalnie może ono zapisać na nowo całą historię zatwierdzeń archiwum. Wykonanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required