O'Reilly logo

Kontrola wersji z systemem Git. Narzędzia i techniki programistów. Wydanie II by Matthew McCullough, Jon Loeliger

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 20. Rady, chwyty i sposoby

Pośród mnóstwa poleceń i opcji Git zawiera bogaty repertuar możliwości wykonywania rozmaitych, w tym poważnych zmian w archiwum. Jednak czasami trochę trudno jest odnaleźć faktyczne środki wykonania jakiegoś zadania. Niekiedy przeznaczenie danego polecenia i jego opcji nie jest całkiem jasne lub rozmywa się w gąszczu technicznych szczegółów.

W tym rozdziale podano zbiór różnych rad, sposobów i metod naświetlających tkwiące w Gicie możliwości ciekawych przekształceń.

Interaktywne przebazowanie z zabrudzonym katalogiem roboczym

Niejednokrotnie podczas wykonywania w lokalnej gałęzi ciągu zmian z wieloma zatwierdzeniami uświadamiam sobie, że chciałbym wprowadzić dodatkową modyfikację do zatwierdzenia, które już wykonałem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required