Rozdział 7. Narzędzia Kubernetes

Mój mechanik powiedział: „Nie mogłem naprawić hamulców, więc zwiększyłem głośność Twojego klaksonu”.

— Steven Wright

Ludzie zawsze pytają nas: „Co z tymi wszystkimi narzędziami Kubernetes? Czy ich potrzebuję? Jeśli tak, to których? I jak one działają?”.

W tym rozdziale omówimy kilka narzędzi, które pomagają w pracy z Kubernetes. Pokażemy kilka zaawansowanych zastosowań kubectl oraz kilka przydatnych narzędzi, takich jak jq, kubectx, kubens, kube-ps1, kubeshell, Click, kubed-sh, Stern i BusyBox.

Znowu o kubectl

W rozdziale 2. poznałeś już kubectl, a ponieważ jest to podstawowe narzędzie służące do interakcji z Kubernetes, powinieneś już dobrze znać jego podstawy. Przyjrzyjmy się teraz bardziej zaawansowanym funkcjom ...

Get Kubernetes - rozwiązania chmurowe w świecie DevOps now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.