Rozdział 8. Zadanie Okresowe

Wzorzec Zadanie Okresowe rozszerza wzorzec Zadanie Wsadowe, dodając do niego wymiar czasowy i pozwalając na wykonanie operacji w wyniku zaistnienia zdarzenia czasowego.

Problem

W świecie rozproszonych systemów i mikrousług istnieje wyraźna tendencja do tworzenia interakcji w aplikacjach odbywających się w czasie rzeczywistym i sterowanych zdarzeniami z wykorzystaniem protokołu HTTP i lekkich komunikatów (bez dużego narzutu na komunikację). Niezależnie od trendów w tworzeniu oprogramowania, planowanie zadań istnieje od dawna i wciąż jest niezwykle ważnym aspektem tworzenia oprogramowania. Zadania Okresowe są używane do automatyzacji operacji związanych z konserwacją i administracją systemu. Są one także niezwykle istotne ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.