Rozdział 5.Zarządzany Cykl Życia

Aplikacje konteneryzowane, zarządzane przez natywne platformy chmurowe, nie mają wpływu na swój cykl życia. Aby dobrze spełniać swoje obowiązki, muszą nasłuchiwać w oczekiwaniu na zdarzenia emitowane przez platformę zarządzającą i dostosowywać do niej swój cykl życia. Wzorzec Zarządzanego Cyklu Życia pokazuje, jak aplikacje mogą i jak powinny reagować na te zdarzenia.

Problem

W rozdziale 4. pokazaliśmy, dlaczego kontenery muszą udostępniać API w celu wykonania testów kondycji systemu. API do weryfikowania stanu to końcówki przeznaczone tylko do odczytu, używane w sposób ciągły. W ten sposób, platforma jest w stanie uzyskiwać informacje na temat aplikacji.

Poza monitorowaniem stanu kontenera, platforma może czasami ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.