Rozdział 13. Obiekty ConfigMap i tajne dane

Dobrą praktyką jest tworzenie takich obrazów kontenerów, które będą zdatne do wielokrotnego użytku. Ten sam obraz powinien nadawać się do wykorzystania w środowisku rozwojowym, testowym i produkcyjnym. Jeszcze lepiej, jeśli ten sam obraz będzie miał na tyle ogólne zastosowanie, aby można go było wykorzystać w różnych aplikacjach i usługach. Testowanie i numerowanie wersji oprogramowania staje się bardziej ryzykowne i skomplikowane, jeżeli dla każdego nowego środowiska obrazy muszą być tworzone od nowa. Ale w jaki sposób możemy wyspecjalizować korzystanie z danego obrazu w czasie wykonywania?

Tutaj do gry wkraczają obiekty ConfigMap i tajne dane. Obiekty ConfigMap są używane do zapewnienia informacji ...

Get Kubernetes now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.