O'Reilly logo

Lean Customer Development. by Cindy Alvarez

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Skuteczne pytania

Prace w ramach modelu Customer Development nie zawsze muszą być zaplanowane, nie muszą również stanowić elementu formalnego cyklu iteracyjnego.

Formułowanie dobrych i skutecznych pytań w trakcie prowadzonej rozmowy wcale nie jest takie proste. Bardzo łatwo można niechcący zadać pytanie sugerujące („Jak sądzisz, jak często używałbyś X?”) albo pytanie typu „tak/nie”, na które klient odpowie jednym słowem („Czy sądzisz, że Y to dobre rozwiązanie na lunch dla twojej rodziny?”). Pytania tego drugiego typu są nie tylko nieskuteczne, lecz prowadzą również do przebicia piłeczki z powrotem na Twoją stronę — po prostu nie uzyskasz dzięki nim bardziej rozbudowanej wypowiedzi. Będziesz musiał natychmiast mieć gotowe następne pytanie. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required