O'Reilly logo

Lean Customer Development. by Cindy Alvarez

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Czego powinienem się dowiedzieć?

Najtrudniejszym elementem ustalania, czego chcą klienci, jest uświadomienie sobie, że trzeba się tego dowiedzieć.

Paul Graham, założyciel i partner Y Combinator

Poświęć czas na przeanalizowanie wszystkich aspektów propozycji wartości dla klienta. Odpowiedz sobie na następujące pytania: Dlaczego twój klient miałby to kupić? Jak twój produkt ma się do reszty świata? Co ma wpływ na opinię klienta na temat wartości twojego produktu? Co takiego zastępuje twój produkt (wszystkie produkty zastępują coś innego) i dlaczego klient miałby zaryzykować tę zmianę?

Gary Swart, prezes w firmie oDesk

Gdy zaczynałam prowadzenie wywiadów Customer Development, poświęcałam całe godziny na tworzenie długich list pytań idealnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required