O'Reilly logo

Lean Customer Development. by Cindy Alvarez

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. W teren!

Po krótkim wprowadzeniu udało mi się zamienić wywiad w zwykłą rozmowę telefoniczną między dwiema osobami. Kolejne rozmowy trwały znacznie dłużej niż zaplanowane 10 minut, a ja dowiadywałem się znacznie więcej niż w ramach jakiegokolwiek innego formatu.

Nick Soman, prezes firmy LikeBright

Świetne produkty wymagają dużej empatii — nie jesteś w stanie z empatią rozwiązywać problemów ludzi, jeśli nie rozmawiasz z nimi często i nie zaczynasz tego robić już na wczesnym etapie prac. Załóżmy, że siedzisz sobie za szklaną szybą, a po drugiej stronie ludzie robią coś na komputerze — czy to w ogóle jest realistyczne? Z ludźmi trzeba rozmawiać!

Kara DeFrias, specjalista ds. katalizowania innowacji w firmie Intuit

Sformułowałeś już hipotezę, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required