Rozdział 6. Jak wygląda potwierdzona hipoteza?

Początkowo ludzie mówią: „To świetny pomysł”, a wtedy ja zaczynam się ekscytować. Przeprowadzam kilka rozmów i obserwuję, jak parę osób przeżywa moment olśnienia i wszyscy zaczynają nawijać jak najęci. Im więcej jest tych wywiadów, tym lepiej odróżniam osoby, które usiłują tylko być uprzejme, od tych, które faktycznie mają problem nadający się do tego, abym go rozwiązał.

Bartosz Malutko, dyrektor generalny firmy Starters

Skoro zacząłeś już prowadzić wywiady Customer Development, prawdopodobnie z niecierpliwością oczekujesz pierwszych odpowiedzi. Sformułowałeś wąskie hipotezy dające się zanegować, znalazłeś ludzi, z którymi warto porozmawiać, a także w zdyscyplinowany sposób zadawałeś pytania otwarte ...

Get Lean Customer Development. now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.