O'Reilly logo

Lean Customer Development. by Cindy Alvarez

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Jak wygląda potwierdzona hipoteza?

Początkowo ludzie mówią: „To świetny pomysł”, a wtedy ja zaczynam się ekscytować. Przeprowadzam kilka rozmów i obserwuję, jak parę osób przeżywa moment olśnienia i wszyscy zaczynają nawijać jak najęci. Im więcej jest tych wywiadów, tym lepiej odróżniam osoby, które usiłują tylko być uprzejme, od tych, które faktycznie mają problem nadający się do tego, abym go rozwiązał.

Bartosz Malutko, dyrektor generalny firmy Starters

Skoro zacząłeś już prowadzić wywiady Customer Development, prawdopodobnie z niecierpliwością oczekujesz pierwszych odpowiedzi. Sformułowałeś wąskie hipotezy dające się zanegować, znalazłeś ludzi, z którymi warto porozmawiać, a także w zdyscyplinowany sposób zadawałeś pytania otwarte ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required