O'Reilly logo

Lean Customer Development. by Cindy Alvarez

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Jak działa model Customer Development, gdy masz już klientów?

W branży medycznej wszystko kręci się wokół osiemnastomiesięcznego cyklu sprzedażowego. Lekarze nie wybaczają błędów i nie potrafią wyjaśnić, czego tak naprawdę chcą. We współpracy z nimi nie da się iterować.

Henry Wei, dyrektor ds. medycznych i innowacji klinicznych w firmie Aetna

Szybsza nauka może się okazać jedyną trwałą przewagą konkurencyjną.

Arie de Geus, była szefowa Strategic Planning Group w Shell Oil

Pracujesz w dużej firmie, która ma już swoich klientów? Wiem, co sobie teraz myślisz. Nie ma mowy, żeby te rozwiązania miały się sprawdzić w moim przypadku. Nie mogę iść na spotkanie z klientem i rozmawiać z nim o przypuszczeniach. Jeśli przedstawię im jakieś nowe pomysły, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required