O'Reilly logo

Lean Customer Development. by Cindy Alvarez

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Model Customer Development w trybie ciągłym

Najpiękniejsze w tym jest to, że wcale nie tak trudno znaleźć kibiców oraz ludzi uwielbiających rozmawiać o sporcie. Wystarczy, że siedzę w samolocie i rozejrzę się wokół siebie, a ktoś zawsze korzysta właśnie z ESPN. Po prostu zaczynam z nim wtedy rozmawiać: „Co ci się podoba na tej stronie? Co jeszcze chciałbyś móc na niej osiągnąć?”.

Ryan Spoon, wiceprezes ds. rozwoju produktu w ESPN

O pracownikach obsługi klienta trzeba przestać myśleć jako o zespole odpowiedzialnym za łatanie dziur, którego zadaniem jest bieżące rozwiązywanie kolejnych pojawiających się problemów. Pomyśl sobie, że to śledczy, którzy mają znakomity dostęp do informacji o kluczowym znaczeniu dla przyszłości twojej firmy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required