O'Reilly logo

Lean Customer Development. by Cindy Alvarez

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Koncepcje Steve’a Blanka są dziś tak dobrze znane, że niewiele osób pamięta pewnie, że gdy Steve samodzielnie publikował pierwsze wydanie klasycznej już dziś książki The Four Steps to the Epiphany, był tak naprawdę głosem wołającego na puszczy. Miałem zaszczyt pracować ze Steve’em jako inwestor, mentor i przyjaciel. Steve wykazał się wystarczająco dużą odwagą, aby wezwać do rygorystycznego modelu prac nad rozwojem produktu w ramach biznesowych i marketingowych obszarów działalności startupu. Zrobił to na długo przed tym, zanim podejście to spopularyzowało się wśród inwestorów i samych przedsiębiorców. W ten sposób zainspirował wielu z nas do zmiany sposobu myślenia o startupie. Swoją metodę nazwał Customer Development.

Dzisiaj jej założenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required