O'Reilly logo

Lean Customer Development. by Cindy Alvarez

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Mamy pewne przypuszczenia co do tego, co jest dobre dla naszych użytkowników, najczęściej jednak się mylimy. Nawet najlepsi ludzie zwykle się mylą.

Adam Pisoni, dyrektor ds. technologicznych w firmie Yammer

W realiach startupowych w siedzibie firmy nie da się znaleźć żadnych faktów — funkcjonują tam wyłącznie opinie.

Steve Blank

W 2008 roku pracowałam w pewnym startupie. Mój ówczesny przełożony rzucił mi na biurko egzemplarz książki Steve’a Blanka, The Four Steps to the Epiphany. „Masz przeczytać tę książkę”, powiedział. „Jest genialna. Musimy się z niej wiele nauczyć”.

Blank opisał porażki (i sukcesy), których doświadczył przez dwie dekady w ośmiu różnych firmach technologicznych. Na podstawie własnych doświadczeń zidentyfikował proces, którego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required