Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

Book description

Niezb?dny pomocnik ka?dego u?ytkownika Linuksa!

Linux to najcz??ciej wybierany system operacyjny dla instalacji serwerowych. Jego wydajno??, stabilno?? i mo?liwo?ci nie maj? sobie równych. Te atuty zosta?y dostrze?one równie? przez u?ytkowników domowych. System ten jest coraz cz??ciej instalowany na ich komputerach. Graficzne ?rodowisko pracy, takie jak GNOME czy KDE, robi ?wietne wra?enie na u?ytkownikach systemu operacyjnego g?ównego konkurenta. Jednak wielu z wielbicieli Linuksa wci?? najbardziej ceni konsol? — ona kryje w sobie prawdziw? si??!

"Linux. Leksykon kieszonkowy" to ksi??ka dla tych, których do Linuksa zniech?ca konieczno?? zapami?tania niezliczonej ilo?ci polece? i parametrów, oraz dla tych, którzy pracuj? z nim na co dzie? i potrzebuj? podr?cznej ?ci?gi. Znajdziesz tu zestawienie polece? najcz??ciej u?ywanych w codziennej pracy. Ponadto dowiesz si?, jak dopasowa? system do w?asnych potrzeb oraz jak programowa? skrypty pow?oki. W trakcie lektury przekonasz si?, ?e wiele zada? szybciej wykonasz w trybie tekstowym ni? graficznym. Ksi??ka ta jest nieocenionym pomocnikiem ka?dego u?ytkownika systemu Linux, dlatego warto mie? j? pod r?k?!

Dowiedz si?:

 • jak stosowa? wyra?enia regularne
 • jak zarz?dza? u?ytkownikami
 • jak b?yskawicznie porównywa? zawarto?? plików

Ksi??ka, któr? musisz mie? zawsze pod r?k?!

Table of contents

 1. Linux. Leksykon kieszonkowy
 2. 1. Linux: Leksykon kieszonkowy
  1. Co zawiera ta książka?
   1. Czym jest Linux?
   2. Czym jest dystrybucja?
   3. Czym jest polecenie?
   4. Jak czytać tę książkę?
    1. Znak zachęty
    2. Skróty klawiaturowe
    3. Polecenie echo Twoim przyjacielem
  2. Gdzie szukać pomocy?
  3. Czym jest Linux?
   1. Linux. Pierwsze spojrzenie
   2. Uruchamianie powłoki
   3. Wejście i wyjście
   4. Użytkownicy i superużytkownicy
  4. System plików
   1. Katalogi domowe
   2. Katalogi systemowe
    1. Ścieżka katalogu, część 1.: kategoria
     1. Kategorie programów
     2. Kategorie dokumentacji
     3. Kategorie konfiguracji
     4. Kategorie programowania
     5. Kategorie plików sieci WWW
     6. Kategorie wyświetlania
     7. Kategorie sprzętu
     8. Kategorie plików czasu wykonania
    2. Ścieżka katalogu, część 2.: zakres
    3. Ścieżka katalogu, część 3.: aplikacja
   3. Katalogi systemu operacyjnego
   4. Zabezpieczenia plików
  5. Powłoka
   1. Powłoka a programy
   2. Wybrane funkcje powłoki bash
    1. Nazwy wieloznaczne
    2. Rozwijanie nawiasów klamrowych
    3. Zmienne powłoki
    4. Ścieżka wyszukiwania
    5. Aliasy
    6. Przekierowanie wejścia i wyjścia
    7. Potoki
    8. Łączenie poleceń
    9. Cytowanie
    10. Znaki specjalne
    11. Edycja w wierszu poleceń
    12. Historia poleceń
    13. Uzupełnianie nazw plików
   3. Kontrola zadań powłoki
    1. jobs
    2. &
    3. ^Z
    4. suspend
    5. bg
    6. fg
   4. Zabijanie działającego polecenia
   5. Kończenie działania powłoki
   6. Dostosowywanie zachowań powłoki
  6. Podstawowe operacje na plikach
   1. ls
    1. Przydatne opcje
   2. cp
    1. Przydatne opcje
   3. mv
    1. Przydatne opcje
   4. rm
    1. Przydatne opcje
   5. ln
    1. Przydatne opcje
  7. Operacje na katalogach
   1. cd
   2. pwd
   3. basename
   4. dirname
   5. mkdir
    1. Przydatne opcje
   6. rmdir
    1. Przydatne opcje
  8. Przeglądanie plików
   1. cat
    1. Przydatne opcje
   2. less
    1. Przydatne opcje
   3. head
    1. Przydatne opcje
   4. tail
    1. Przydatne opcje
   5. nl
    1. Przydatne opcje
   6. strings
    1. Przydatna opcja
   7. od
    1. Przydatne opcje
   8. xxd
    1. Przydatne opcje
   9. acroread
   10. gv
    1. Przydatne opcje
   11. xdvi
  9. Tworzenie i edytowanie plików
   1. Szybkie tworzenie plików
   2. Edytor domyślny
    1. emacs
    2. vim
    3. soffice
    4. abiword
    5. gnumeric
  10. Właściwości plików
   1. stat
    1. Przydatne opcje
   2. wc
    1. Przydatne opcje
   3. du
    1. Przydatne opcje
   4. file
    1. Przydatne opcje
   5. touch
    1. Przydatne opcje
   6. chown
    1. Przydatne opcje
   7. chgrp
    1. Przydatne opcje
   8. chmod
    1. Przydatna opcja
   9. umask
   10. chattr
    1. Przydatna opcja
   11. lsattr
    1. Przydatne opcje
  11. Lokalizacja plików
   1. find
    1. Przydatne opcje
    2. Przydatne opcje
   2. xargs
    1. Przydatne opcje
   3. locate
    1. Opcje indeksowania
    2. Opcje wyszukiwania
   4. which
   5. type
   6. whereis
    1. Przydatne opcje
  12. Manipulowanie plikami tekstowymi
   1. grep
    1. Przydatne opcje
   2. egrep
   3. fgrep
   4. cut
    1. Przydatne opcje
   5. paste
    1. Przydatne opcje
   6. tr
    1. Przydatne opcje
   7. sort
    1. Przydatne opcje
   8. uniq
    1. Przydatne opcje
   9. tee
    1. Przydatne opcje
   10. Większe możliwości manipulacji tekstem
    1. awk
    2. sed
    3. m4
   11. Perl, PHP, Python
  13. Kompresowanie i pakowanie plików
   1. tar
    1. Przydatne opcje
   2. gzip
    1. Podstawowe polecenia
    2. Pliki tar skompresowane programem gzip: Podstawowe polecenia
   3. bzip2
    1. Podstawowe polecenia
    2. Pliki tar skompresowane programem bzip2: Podstawowe polecenia
   4. compress
    1. Podstawowe polecenia
    2. Pliki tar skompresowane programem compress: Podstawowe polecenia
   5. zip
   6. metamail
  14. Porównywanie plików
   1. diff
    1. Przydatne opcje
   2. comm
    1. Przydatne opcje
   3. cmp
    1. Przydatne opcje
   4. md5sum
  15. Drukowanie
   1. lpr
    1. Przydatne opcje
   2. lpq
    1. Przydatne opcje
   3. lprm
  16. Sprawdzanie pisowni
   1. look
    1. Przydatne opcje
   2. aspell
   3. spell
  17. Dyski i systemy plików
   1. df
    1. Przydatne opcje
   2. mount
    1. Przydatne opcje
   3. umount
   4. fsck
    1. Przydatne opcje
   5. sync
  18. Kopie bezpieczeństwa i zdalne przechowywanie
   1. dump
   2. restore
   3. cdrecord
   4. cdrecord [opcje] ścieżki
   5. rsync
    1. Przydatne opcje
   6. mt
  19. Przeglądanie procesów
   1. ps
   2. uptime
   3. w
    1. Przydatne opcje
   4. top
    1. Przydatne opcje
   5. gnome-system-monitor
   6. xload
    1. Przydatne opcje
   7. free
    1. Przydatne opcje
  20. Kontrola procesów
   1. kill
   2. nice
   3. renice
    1. Przydatne opcje
  21. Planowanie zadań
   1. sleep
   2. watch
    1. Przydatne opcje
   3. at
    1. Przydatne opcje
   4. crontab
  22. Logowanie, wylogowanie i kończenie pracy
   1. shutdown
    1. Przydatne opcje
  23. Użytkownicy i ich środowisko
   1. logname
   2. whoami
   3. id
    1. Przydatne opcje
   4. who
    1. Przydatne opcje
   5. users
   6. finger
    1. Przydatne opcje
   7. last
    1. Przydatne opcje
   8. printev
  24. Zarządzanie kontami użytkowników
   1. useradd
    1. Przydatne opcje
   2. userdel
   3. usermod
    1. Przydatne opcje
   4. passwd
   5. chfn
    1. Przydatne opcje
   6. chsh
    1. Przydatne opcje
  25. Jak zostać superużytkownikiem?
   1. Przydatne opcje
  26. Zarządzanie grupami
   1. groups
   2. groupadd
    1. Przydatne opcje
   3. groupdel
   4. groupmod
    1. Przydatne opcje
  27. Informacje o komputerze
   1. uname
    1. Przydatne opcje
   2. hostname
    1. Przydatne opcje
   3. ip
   4. ifconfig
  28. Umiejscowienie komputera
   1. host
    1. Przydatne opcje
   2. whois
    1. Przydatne opcje
   3. ping
    1. Przydatne opcje
   4. traceroute
    1. Przydatne opcje
  29. Połączenia sieciowe
   1. ssh
    1. Przydatne opcje
   2. telnet
   3. scp
    1. Przydatne opcje
   4. sftp
   5. ftp
  30. Poczta elektroniczna
   1. thunderbird
   2. evolution
   3. mutt
   4. mail
    1. Przydatne opcje
   5. mailq
   6. Coś więcej niż tylko wysyłanie wiadomości pocztowych
  31. Przeglądanie stron WWW
   1. firefox
   2. lynx
    1. Przydatne opcje
   3. wget
    1. Przydatne opcje
  32. Grupy dyskusyjne
   1. slrn
  33. Komunikatory
   1. gaim
    1. Przydatne opcje
   2. talk
   3. write
   4. mesg
   5. tty
  34. Pisanie na ekranie
   1. echo
    1. Przydatne opcje
   2. printf
   3. yes
   4. seq
    1. Przydatne opcje
   5. clear
  35. Obliczenia matematyczne
   1. xcalc
   2. expr
   3. dc
  36. Czas i data
   1. xclock
    1. Przydatne opcje
   2. cal
    1. Przydatne opcje
   3. date
    1. Przydatne opcje
   4. ntpdate
  37. Grafika i wygaszacze ekranu
   1. eog
    1. Przydatne opcje
    2. qeeqie
    3. Przydatne opcje
   2. ksnapshot
   3. gimp
   4. dia
   5. gnuplot
   6. xscreensaver
  38. Audio
   1. xmms
   2. grip
   3. cdparanoia
   4. lame
   5. id3tag
    1. Przydatne opcje
   6. audacity
   7. k3b
  39. Wideo
   1. mplayer
   2. gxine
   3. kino
   4. HandBrake
  40. Instalowanie oprogramowania
   1. yum
   2. rpm
   3. aptitude
   4. Pliki tar.gz i tar.bz2
  41. Programowanie skryptów powłoki
   1. Znaki białe i łamanie wierszy
   2. Zmienne
   3. Wejście i wyjście
   4. Wartości logiczne i kody powrotu
    1. test i „[”
     1. Testy plików
     2. Testy ciągów znaków
     3. Testy numeryczne
     4. Łączenie i negowanie testów
    2. True i false
   5. Instrukcje warunkowe
   6. Pętle
   7. Break i continue
   8. Tworzenie i uruchamianie skryptów powłoki
   9. Argumenty wiersza poleceń
   10. Zwracanie kodów powrotu
   11. Więcej niż skrypty
  42. Posłowie
   1. Podziękowania
 3. Indeks
 4. Copyright

Product information

 • Title: Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
 • Author(s): Daniel J. Barrett
 • Release date: May 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781457177774