Co zawiera ta książka?

Ta książka jest jedynie krótkim przewodnikiem i nie powinna być traktowana jako wyczerpujący podręcznik. Opisujemy w niej ważne i użyteczne aspekty systemu Linux, aby umożliwić użytkownikowi efektywną pracę. Nie prezentujemy jednak każdego polecenia i wszystkich dostępnych opcji (przykro nam, jeżeli pominiemy czyjeś ulubione). Nie będziemy też zgłębiać szczegółów samego systemu operacyjnego. Nasze motto brzmi: szybko, prosto i dogłębnie.

Będziemy koncentrować się na poleceniach, czyli tych wstrętnych małych słówkach, które trzeba wpisywać w wierszu poleceń Linuksa, aby przekazać mu, co ma robić. Oto przykład polecenia zliczającego wiersze tekstu w pliku o nazwie mojplik:

wc -l mojplik

Odkryjemy najważniejsze polecenia dla średnio ...

Get Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.