Lokalizacja plików

find

Znajduje pliki w hierarchii katalogów.

xargs

Przetwarza listę zlokalizowanych plików (i wiele więcej).

locate

Tworzy indeks plików i wyszukuje w nim ciągi znaków.

which

Wyszukuje pliki wykonywalne w ścieżce (polecenie).

type

Wyszukuje pliki wykonywalne w ścieżce (wbudowane w powłokę bash).

whereis

Wyszukuje pliki wykonywalne, dokumentację i pliki źródłowe.

System linuksowy może przechowywać setki tysięcy plików. Jak więc można znaleźć wśród nich potrzebny w danej chwili plik? Pierwszym krokiem powinno być poszeregowanie plików w katalogach o przemyślnej hierarchii, ale istnieje też kilka innych sposobów, pozwalających odnaleźć pliki, zależnych od tego, czego właściwie szukamy.

Polecenie find stosuje siłową metodę wyszukiwania zadanego ...

Get Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.