Zarządzanie kontami użytkowników

useradd

Tworzy nowe konto użytkownika.

userdel

Usuwa istniejące konto użytkownika.

usermod

Zmienia właściwości konta.

passwd

Zmienia hasło.

chfn

Zmienia osobiste informacje o użytkowniku.

chsh

Zmienia domyślną powłokę użytkownika.

Podczas instalacji systemu Linux użytkownik na pewno będzie musiał utworzyć konto superużytkownika (root) oraz być może konto dla zwykłego użytkownika (prawdopodobnie dla osoby instalującej system). Jednak trzeba pamiętać, że możliwe jest również późniejsze tworzenie kolejnych kont.

Tworzenie kont użytkowników to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego nie należy traktować go lekceważąco. Każde konto to potencjalna „furtka” do systemu, z której może skorzystać włamywacz, dlatego każdy użytkownik powinien ...

Get Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.