Umiejscowienie komputera

host

Wyszukuje nazwy komputerów, adresy IP i informacje serwerów DNS.

whois

Wyszukuje informacje o zarejestrowanych domenach internetowych.

ping

Sprawdza, czy możliwy jest dostęp do zdalnego komputera.

traceroute

Przegląda sieciową ścieżkę do zdalnego komputera.

W czasie pracy ze zdalnymi komputerami dobrze byłoby wiedzieć o nich coś więcej. Kto jest ich właścicielem? Jakie są ich adresy IP? Gdzie w sieci są one umiejscowione?

host

stdin

stdout

-file

--opt

--help

--version

host [opcje] nazwa [serwer]

Polecenie host wyszukuje, poprzez odpytywanie serwerów DNS, nazwę lub adres IP zdalnego komputera.

$ host www.ubuntu.org www.ubuntu.com has address 91.189.90.41 $ host 91.189.90.41 41.90.189.91.in-addr.arpa domain name pointer jujube.canonical.com. ...

Get Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.