O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Rozszerzenia kompilatora GCC dla języka C

Narzędzie GNU Compiler Collection (GCC) dostarcza wielu rozszerzeń dla języka C. Część z nich udowodniło swoją szczególną przydatność dla programistów systemowych. Większość rozszerzeń języka C, które zostaną omówione w tym dodatku, pozwala programistom na dostarczenie dalszych informacji do kompilatora, dotyczących zachowania oraz zamierzonego sposobu użycia ich kodu. Kompilator wykorzystuje te informacje w celu utworzenia bardziej efektywnego kodu maszynowego. Inne rozszerzenia uzupełniają luki w języku C, szczególnie na jego niższych poziomach.

GCC dostarcza pewnych rozszerzeń, które obecnie dostępne są już w najnowszym standardzie języka C — ISO C11. Niektóre z tych rozszerzeń działają podobnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required