Rozdział 7. Wątkowość

Wątkowość polega na tworzeniu wielu jednostek wykonawczych wewnątrz pojedynczego procesu oraz zarządzaniu nimi. Z powodu możliwości pojawienia się wyścigu do danych oraz wystąpienia zakleszczeń jest ona znaczącym źródłem błędów programistycznych. O zagadnieniach dotyczących wątkowości można pisać całe książki (i faktycznie wiele ich powstało). Takie pozycje jednak zazwyczaj omawiają różne interfejsy dostępne w określonej bibliotece obsługującej wątkowość. Ponieważ w tej książce prezentujemy podstawy interfejsu programistycznego Linuksa, a konkretnie jego aspektów dotyczących wątkowości, celem tego rozdziału jest znalezienie odpowiedzi na bardziej ogólne pytania: w jaki sposób wątkowość dostosowuje się do całego zestawu narzędzi ...

Get Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.