O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Wątkowość

Wątkowość polega na tworzeniu wielu jednostek wykonawczych wewnątrz pojedynczego procesu oraz zarządzaniu nimi. Z powodu możliwości pojawienia się wyścigu do danych oraz wystąpienia zakleszczeń jest ona znaczącym źródłem błędów programistycznych. O zagadnieniach dotyczących wątkowości można pisać całe książki (i faktycznie wiele ich powstało). Takie pozycje jednak zazwyczaj omawiają różne interfejsy dostępne w określonej bibliotece obsługującej wątkowość. Ponieważ w tej książce prezentujemy podstawy interfejsu programistycznego Linuksa, a konkretnie jego aspektów dotyczących wątkowości, celem tego rozdziału jest znalezienie odpowiedzi na bardziej ogólne pytania: w jaki sposób wątkowość dostosowuje się do całego zestawu narzędzi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required