O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Istnieje pewne zdanie, które lubią przytaczać projektanci jądra Linuksa, gdy są w złym humorze: „Przestrzeń użytkownika służy jedynie do przeprowadzania testów obciążenia jądra”.

Cytując to zdanie, projektanci jądra mają na myśli odmówienie poniesienia odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które przeszkodzą w poprawnym wykonaniu kodu z przestrzeni użytkownika. Jeśli chodzi o projektantów kodu z przestrzeni użytkownika, powinni oni po prostu w pokorze poprawić swoje oprogramowanie, ponieważ żaden pojawiający się problem nie jest wynikiem błędnego działania jądra, lecz rezultatem uruchomienia niewłaściwego kodu.

Aby udowodnić, że zazwyczaj to nie jądro jest winne powstałym błędom, wiodący projektant jądra Linuksa od ponad trzech lat wygłasza ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required