O'Reilly logo

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II by Robert Love

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Niniejsza książka dotyczy programowania systemowego w Linuksie. Programowanie systemowe jest procedurą tworzenia oprogramowania systemowego, będącego niskopoziomowym kodem komunikującym się bezpośrednio z jądrem oraz głównymi bibliotekami systemowymi. W tej książce poddane zostaną analizie wywołania systemowe Linuksa oraz inne niskopoziomowe funkcje, pochodzące na przykład z biblioteki języka C.

Wiele podręczników podejmuje tematykę programowania systemowego dla Uniksa, ale tylko kilka z nich dotyczy samego systemu Linux. Jeszcze mniej publikacji zajmuje się jego najnowszymi wersjami oraz zaawansowanymi interfejsami, dedykowanymi tylko jemu. Ponadto, książka ta posiada dodatkową zaletę: osobiście stworzyłem wiele fragmentów kodu w systemie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required