Rozdział 6. Konfigurowanie systemu

Zapewne znasz to uczucie, gdy pierwszy raz rozpakowujesz swojego nowego Maca. Pamiętasz atmosferę oczekiwania towarzyszącą otwieraniu kartonu, pospieszne usuwanie wszystkich foliowych opakowań z zasilacza i kabli połączeniowych, podłączanie Twojego drogocennego sprzętu do gniazdka, włączanie przycisku zasilania i wreszcie długo oczekiwany dźwięk komputera uruchamianego po raz pierwszy. Szczerze mówiąc, dokładnie ta sama atmosfera wiąże się z pierwszym uruchomieniem świeżo zainstalowanego systemu operacyjnego Mac OS X Leopard. W czasie poznawania środowiska z pewnością pojawi się wiele pytań i wątpliwości związanych ze sposobami określania pewnych ustawień i aktywowania różnych funkcji. Lektura tego rozdziału ...

Get Mac OS X Leopard PL. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.