Rozdział 5. Już wiesz, jak to robić

Jeśli sądzisz, że tworzenie mapy historyjek jest skomplikowanym zajęciem dla wtajemniczonych, to zapewniam Cię, że się mylisz. Co więcej, jesteś z natury przygotowany do zrozumienia wszystkich podstawowych pojęć, które składają się na mapę. Posłużmy się teraz przykładem wziętym z codziennego życia. Dla ułatwienia posłużymy się Twoim codziennym życiem. W ramach omówienia dorzucę parę nazw tych niezwykle ważnych pojęć, które i tak już doskonale rozumiesz.

Sięgnij po plik karteczek samoprzylepnych i długopis i rób, jak każę. Nie śpiesz się, poczekam.

Gotowy?

1. Wypisz swoją opowieść krok po kroku

Zamknij oczy i wróć do momentu, w którym się dzisiaj rano obudziłeś. Obudziłeś się dzisiaj rano, prawda? Co zrobiłeś ...

Get Mapowanie historyjek użytkownika now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.