Rozdział 8. Karteczka to nie wszystko

Owszem, ogólne założenie było takie, że krótkie tytuły historyjek na karteczkach miały nam ułatwiać planowanie i prowadzenie konwersacji z udziałem ludzi odpowiedzialnych za tworzenie oprogramowania oraz osób wiedzących, jakie problemy należy przy jego użyciu rozwiązać. Niestety stworzenie gotowego programu wymaga pracy więcej niż paru osób.

Typowy zespół składa się z menedżerów projektu, menedżerów produktu, analityków biznesowych, testerów, projektantów UX, technical writerów oraz pracowników na innych stanowiskach, które mi akurat wyleciały z głowy. Wszyscy ci pracownicy mają do czynienia z tymi samymi kartkami, ale rozmowy z każdym z nich są siłą rzeczy różne, ponieważ zajmują się oni różnymi problemami. ...

Get Mapowanie historyjek użytkownika now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.