Rozdział 7. Opowiadanie lepszych historii

Historyjki są z zasady proste, być może nawet za proste. Dla wielu osób pracujących w branży programistycznej tego typu konwersacje mogą być dziwne i niezręczne. Ludzie często wracają do mówienia o wymaganiach, tak jak zawsze to do tej pory robili.

Kiedy Kent Beck po raz pierwszy opisał koncepcję historyjek, nie nadał im nazwy user stories (historyjki użytkownika), tylko stories (po prostu historyjki), zakładając, że właśnie to ludzie będą sobie opowiadać. Niedługo później w pierwszych książkach o programowaniu ekstremalnym zaczęto jednak dodawać człon user (użytkownika), który przypominał, że konwersacje należy prowadzić z perspektywy użytkowników, a nie producentów. Sama zmiana nazwy nie była jednak ...

Get Mapowanie historyjek użytkownika now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.