Rozdział 4. Kończ na czas

Oto Aaron i Mike, pracownicy firmy Workiva. Workiva tworzy i obsługuje pakiet produktów działających na platformie Wdesk. Rozwiązuje kompleksowe problemy dużych przedsiębiorstw i jest prawdopodobnie największą firmą sprzedającą oprogramowanie SaaS, o jakiej nigdy nie słyszałeś.

Obraz225758.PNG

Aaron i Mike wyglądają na całkiem rozbawionych, nie sądzisz? To typowe dla ludzi, którzy rozwiązali już wspólnie wiele trudnych problemów. Oczywiście może to też wynikać z tego, że pan po prawej trzyma w dłoni piwo. Ale nie sądzę, żeby o to chodziło. Ich zadowolenie bierze się z poczucia, że udało im się rozwiązać trudny problem. Piwo jest jedynie ...

Get Mapowanie historyjek użytkownika now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.