Rozdział 4. Inicjowanie: organizacja procesu mapowania

Aby być pierwszym, trzeba zająć dobrą pozycję wyjściową. Aby zająć dobrą pozycję wyjściową, warto podzielić złożone, przytłaczające zadania na mniejsze, łatwo dające się obsłużyć podzadania i zacząć od wykonania pierwszego z nich.

— Mark Twain

W tym rozdziale:
  • Identyfikacja potrzeb
  • Przekonywanie decydentów
  • Określanie kierunku
  • Sporządzanie wniosku

Jedno z pytań najczęściej zadawanych przez uczestników moich warsztatów brzmi: „Jak mam zacząć?”. Początkujący twórcy map zwykle dostrzegają dużą wartość tej techniki, jednak nie potrafią uporać się z barierami, które uniemożliwiają im właściwy start.

Jednym z najczęściej wymienianych wyzwań jest przekonanie do projektu różnych interesariuszy. ...

Get Mapowanie wrażeń now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.