Rozdział 6. Kreślenie diagramów

Biegłość w ilustrowaniu polega na dostarczeniu odbiorcy jak największej liczby idei w jak najkrótszym czasie przy użyciu jak najmniejszej ilości atramentu i na jak najmniejszej powierzchni.

— Edward R. Tufte

The Visual Display of Quantitative Information

„Nie jestem projektantem grafiki i nie potrafię rysować. Czy w ogóle dam radę utworzyć diagram?” Podobne wątpliwości nasuwają się wielu uczestnikom prowadzonych przeze mnie zajęć i warsztatów poświęconych diagramom synchronizacji.

W tym rozdziale:
  • Układ i forma diagramu
  • Konsolidacja treści
  • Projektowanie wyglądu informacji
  • Narzędzia i oprogramowanie
  • Studium przypadku: Mapowanie wrażeń z testów laboratoryjnych

Mam dobrą wiadomość: tworzenie diagramów nie wymaga ...

Get Mapowanie wrażeń now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.