Rozdział 8. Wizualizacja przyszłych wrażeń

Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga doprowadzi cię do celu.

— Lewis Carroll

W tym rozdziale:
  • Scenorysy, scenariusze i fabuły
  • Mapy projektowe i mapy historyjek użytkownika
  • Makiety modelu biznesowego oraz makiety propozycji wartości
  • Studium przypadku: Gra w mapowanie ścieżki klienta

W przedmowie zachęcałem Cię gorąco, byś wzbudził w sobie uczucie empatii wobec ludzi, którym służysz. Moja rada była prosta: zawsze patrz na swoją ofertę z perspektywy zewnętrznej, nie zaś — wewnętrznej.

To bardzo ważne, by przed przystąpieniem do prac nad nowymi rozwiązaniami wzbudzić w sobie empatię. Zauważ przy tym, że mówię o wzbudzaniu empatii, nie zaś — okazywaniu empatii, podobnie jak to czyni Indi Young ...

Get Mapowanie wrażeń now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.