Rozdział 1.Mapy drogowe — restart

Czego dowiesz się w tym rozdziale?

Poznasz kilka definicji, między innymi terminy:

  • produkt
  • klient
  • interesariusz.

Przeczytasz o następujących zagadnieniach:

Skąd wzięły się mapy drogowe?

Wymogi przeprowadzenia restartu.

Czym jest mapa drogowa produktu?

Prawidłowo przygotowana mapa drogowa produktu może odpowiednio pokierować całą organizacją tak, aby mogła ona zrealizować swoją strategię.

To stworzona przez Ciebie wizja tego, w jaki sposób Twoje produkty pomogą organizacji w osiągnięciu jej strategicznych celów. Dobra mapa drogowa zachęca do wspierania realizacji projektów i dostarczania przekraczających oczekiwania wyników.

Łatwo myśleć o mapie drogowej jak o ustalonym i szczegółowym planie — niemalże wyrytym ...

Get Mapy drogowe produktu - nowe podejście now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.