Wstęp. Droga Mapko!

„Dlaczego piszecie książkę o mapach drogowych produktu? Czy ktokolwiek jeszcze w ogóle je robi?”

Każdy z nas w ciągu ostatnich paru miesięcy usłyszał to pytanie w jakiejś formie. Mieliśmy też jednak styczność z zupełnie przeciwnymi reakcjami: „Właśnie przeformułowujemy nasz proces tworzenia map drogowych. Jest strasznie wadliwy. Kiedy wasza książka wychodzi? Może mogę już przeczytać jakiś fragment?”. Wielu ludzi nazywa tworzenie map drogowych staroświeckim rozwiązaniem, a jednocześnie nasze warsztaty z tej dziedziny cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Tworzenie map drogowych było niegdyś wymogiem towarzyszącym działaniom w zakresie rozwoju technologii. Takie harmonogramy ukazywały konkretne elementy dostawy i terminy, ...

Get Mapy drogowe produktu - nowe podejście now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.