Rozdział 2. Komponenty mapy drogowej

Czego dowiesz się w tym rozdziale?

Przeczytasz o następujących zagadnieniach:

Przykładowa mapa drogowa.

Główne komponenty każdej mapy drogowej produktu:

 • wizja produktu
 • cele biznesowe
 • tematy
 • ramy czasowe
 • zastrzeżenie.

Poboczne komponenty każdej mapy drogowej produktu:

 • funkcje i rozwiązania
 • pewność
 • etap rozwoju
 • klienci docelowi
 • obszary produktu.

Informacje uzupełniające, określające kontekst mapy drogowej:

 • informacje o projekcie
 • uwarunkowania platformy
 • kontekst finansowy
 • czynniki zewnętrzne.

Dokument, który skutecznie mobilizuje personel do realizacji planu działania, musi być czymś więcej niż listą cech i terminów.

Musi opowiadać historię o ziszczeniu wizji i drodze do celu oraz informować o tym, po czym ...

Get Mapy drogowe produktu - nowe podejście now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.