Rozdział 9. Prezentowanie i udostępnianie mapy drogowej

Czego dowiesz się w tym rozdziale?

Przeczytasz o następujących zagadnieniach:

  • Dlaczego warto udostępniać mapę wewnątrz organizacji?
  • Dlaczego warto udostępniać mapę poza organizacją?
  • Zagrożenia związane z udostępnianiem mapy.
  • Czy warto tworzyć wiele map drogowych?
  • Jak zaprezentować mapę drogową interesariuszom?

Każdy interesariusz skorzysta na wglądzie w to, czego może się spodziewać, a także na możliwości wniesienia własnego wkładu do mapy drogowej.

Jednym z głównych zadań mapy drogowej produktu jest wywołanie ekscytacji tym, co szykuje przyszłość. W tym celu musi ona opowiedzieć historię.

Wiesz już, że mapa drogowa produktu nie jest planem wydań, rejestrem produktu ani listą jego cech. ...

Get Mapy drogowe produktu - nowe podejście now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.