Rozdział 10. Aktualność mapy drogowej produktu

Czego dowiesz się w tym rozdziale?

Przeczytasz o następujących zagadnieniach:

  • Rozwój mapy drogowej.
  • Jak daleko w przyszłość mapa powinna sięgać?
  • Zarządzanie planowanymi zmianami.
  • Zarządzanie nieplanowanymi zmianami.
  • Jak informować o zmianach?

Kiedy okoliczności się zmieniają, Twoja mapa drogowa — jak każdy żywy organizm — musi się dostosować, aby przetrwać.

Jak poczuliby się Twoi interesariusze, gdybyś opracował coś, co wydawało się ważne dziewięć miesięcy temu, zamiast tego, co jest bez wątpienia ważne tu i teraz?

Co się dzieje? Główny konkurent Twojej firmy właśnie wydał produkt, który podbiera Ci klientów. Z kolei jeden z Twoich największych klientów oświadczył, że nie odnowi umowy z powodu ...

Get Mapy drogowe produktu - nowe podejście now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.